SprookjesLand

Kinderdagverblijf

local
children

Welkom

Bij kinderdagverblijf sprookjesland.

Wij trachten te zorgen voor een warme omgeving waar elk van onze 22 kindjes zich kan ontplooien op eigen ritme, van de allerkleinste tot de overgang naar de kleuterschool. We trachten de individuele noden van elk kind zoveel mogelijk in te vullen en dit volledig aangepast aan het ritme en de persoonlijkheid.

Hiervoor gaan we tewerk vanuit de eigen zelfstandigheid. We proberen elk kindje op een aangepast tempo voor te bereiden op de kleuterklas.

Onze ruimtes

Praktisch

Vrije plaatsen

Voor een actuele stand van vrije plaatsen, informatie en aanvraag

Hierop vindt u alle informatie hoe het aanmeldingsproces verloopt, u kan hier ook vragen aan ons stellen.

Voor plots vrij gekomen plaatsen kan u steeds met ons contact opnemen.

Via info@kinderdagverblijfsprookjesland.be

Prijzen

Wij werken volgens het Inkomenstarief van Kind en Gezin, u betaalt een dagprijs op basis van inkomen.  Een simulatie van dit bedrag is mogelijk op de website van kind en gezin: www.kindengezin.be

Door ons attest van toezicht van Kind en gezin geven wij u een fiscaal attest waarmee u een deel van de kosten kunt terugtrekken via de belastingen.